จดหมายข่าวเทวาลัย

ข่าวล่าสุด

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) 

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

อ่านข่าวย้อนหลัง

แท็ก

Tags
Admission BALAC Russian Chula Talks TranslaTalk True or false Game คติชนวิทยาศูนย์ นิสิตเก่า บรรณารักษศาสตร์ บริการวิชาการ บริจาค ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาพยนตร์เช็ก ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตะวันออก ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาศาสตร์ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาอิตาเลียน ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาเวียดนาม ภาษาเอเชียใต้ ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุย รายการอักษรพาที วรรณคดีเปรียบเทียบ วันภาษาไทย ศิลปการละคร ศูนย์การแปล ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ศูนย์ไทยศึกษา สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม โปรตุเกส