จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนกรกฎาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ใหม่ของศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไป

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ใหม่ของศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย Arts Digital Commons ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงไฟล์การบรรยาย…

ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการอ่านและแปลบทกวีรัสเซีย

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Russkiy Mir Foundation จัดการประกวดการอ่านและแปลบทกวีรัสเซียในศตวรรษที่ 19 ขึ้น เนื่องในโอกาสที่สาขาวิชาภาษารัสเซียได้เปิดสอนภาษารัสเซีย เป็นวิชาเอก…

ภาพข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาจีนได้ต้อนรับศาสตราจารย์ Jiang Liping รองคณบดี Research Institute of International Chinese Language Education และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาจีนได้ต้อนรับศาสตราจารย์ Jiang Liping รองคณบดี Research Institute of International Chinese Language Education มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University)…

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอักษรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอักษรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9…

ฝ่ายวิจัย ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ChatGPT กับการเรียนการสอนภาษา”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะอักษรศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ChatGPT กับการเรียนการสอนภาษา” ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ชั้นลอย อาคาร…

ชวนรับชม “คลิปบันทึก” กิจกรรมเสวนาเพื่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ “การสื่อสาร” และ “การออกแบบ” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี)

เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ชวนรับชม “คลิปบันทึก” กิจกรรมเสวนาเพื่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ “การสื่อสาร” และ “การออกแบบ” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) ทางช่องยูทูบ…

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มาลาวิทยสร้อย ดุษฎี : ความสำคัญของไทยศึกษา พุทธศาสน์ศึกษา และภารตวิทยา”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มาลาวิทยสร้อย ดุษฎี : ความสำคัญของไทยศึกษา พุทธศาสน์ศึกษา และภารตวิทยา”…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปการละคร Drama Forum ครั้งที่ 20

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการละคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปการละคร Drama Forum ครั้งที่ 20…

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายเรื่อง “งอกงาม-ข้ามกาล: พลังของภาษาในโลกวรรณศิลป์และสื่อร่วมสมัย”

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายเรื่อง “งอกงาม-ข้ามกาล: พลังของภาษาในโลกวรรณศิลป์และสื่อร่วมสมัย” การบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง อักษรศาสตร์สู่สังคม “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อตัวละคร”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง อักษรศาสตร์สู่สังคม “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อตัวละคร”…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และ…

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก…

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Population Fund Thailand)

เนื่องในวันประชากรโลก (World Population Day) 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2023 Global Korea scholarship)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2023 Global Korea scholarship)…

หนังสือใหม่

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง #เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย…

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “วิกลวิกาล” รวมเรื่องสั้นที่กลั่นจากความกลัวของคนร่วมสมัย

ภาควิชาภาษาไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด #วิกลวิกาล รวมเรื่องสั้นที่กลั่นจากความกลัวของคนร่วมสมัย ผลงานการเขียนและการทำหนังสือโดย “นักเรียนเขียนเรื่อง”…

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

International News

Meeting with a Representative from UNESCO

On Tuesday, July 18, 2023, representatives from the Faculty of Arts, Dean, Associate Professor Suradech Chotiudompant, and Associate Dean in International Affairs, Assistant Professor Nirada Chitrakara and Associate Dean in Student Affairs…

Meeting with National University of Laos 

On Wednesday July 12, 2023, the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, led by the Dean of the Faculty of Arts, Associate Professor Suradech Chotiudompant, met with representatives from National University of Laos…

MoU signing with De La Salle University, Manila

On Monday, July 3, 2023, Chulalongkorn University, led by President, Professor Bundhit Eua-arporn, joined an online MoU signing ceremony with De La Salle University, led by President, Br. Bernard S. Oca FSC…

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการของศูนย์อาเซียนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์อาเซียนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันสำคัญของภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ) ในหัวข้อ “ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาไทยมีอะไรให้เรียนรู้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปเป็นวิทยากรอบรม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการบรรยายทางวิชาการ “วิทโยปการ” ปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรโครงการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย หัวข้อ “การศึกษาอารมณ์ในวรรณกรรมไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกับการสร้างสุขภาวะให้กับคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดี บัวคำศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เอกสารเขมรโบราณในสมัยหลังพระนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดี บัวคำศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง แนวโน้มการจัดการเอกสารในระบบนิเวศดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นวิทยากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการบรรยายทางวิชาการ “วิทโยปการ” ปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรโครงการบรรยายทางวิชาการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 “ภาคสนามกับงานด้านเอกสารตัวเขียนของไทย 4 ภูมิภาค ในฐานะสื่อบันทึกภาษาไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ไปเป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ VR และห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับเข้าสู่ TU Metaverse

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ VR และ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 340 317-164 ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อดิจิทัล (English Through Digital Media) หัวข้อเรื่อง “Technology in Learning Pronunciation”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 340 317-164…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 (รอบคัดเลือกในประเทศไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเข้าร่วมประชุม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการปาฐกถาและเสวนาพิเศษ “Frontier SHA toward Creative economy การยกระดับงานวิจัยสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Post Modernism”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Post Modernism”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “Summer School 2023”ภายใต้ความร่วมมือของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ และวารสารมิส (MISS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป เป็นวิทยากรในโครงการ “Summer School 2023”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ได้รับเชิญไปช่วยราชการ ณ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ไปช่วยราชการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา หัวข้อ “ชีวิตชีวาภาษาไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนาทางวิชาการและการมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกแบบโครงสร้างหนังสือ เรื่อง “การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร” 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปเป็น…

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นผู้แทนของมูลนิธิ สอวน. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์…

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในวิชางานภาคสนาม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 17 – 19  กรกฎาคม 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ…

ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ด้านศาสนา) มหาวิทยาลัยบูรพา  

ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเป็นคณะกรรมการ…

อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในกิจกรรมของชมรมนิเทศศิลป ฝ่ายละครเวที “Work shop การเขียนบทละครเวที”

อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากชมรมนิเทศศิลป งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากร ในกิจกรรมของชมรมนิเทศศิลป ฝ่ายละครเวที…

อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมและสังเกตการณ์ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 47 เรื่องกิจกรรมมีชีวิต

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 47 เรื่องกิจกรรมมีชีวิต…

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น”

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯไปเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น”…

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 และวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair)

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากรโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ…