จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนกันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน”

อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องกินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้น หากแต่อาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และแม้แต่การเมืองของทุกชนชาติในโลก…

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาหัวข้อ “Nurturing Emotional Intelligence with the Humanities” วันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ องค์การ UNESCO จัดสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้วยมนุษยศาสตร์” ในวันที่ 7– 9 กันยายน 2566 โครงการสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือเพื่อเน้นบทบาทของศิลปะและมนุษยศาสตร์ในการส่งเสริมความสามารถในการจัดการอารมณ์โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงอย่างที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในการนี้

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ออนไลน์)

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตามเวลาประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิม่า ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (CTFL) จัดพิธีปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ออนไลน์) ประจำปี 2566 

บริษัทเอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิสิตคณะอักษรศาสตร์ในโครงการ Language and Accountancy Subsidy Program 2023

มื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 บริษัทเอ็กซอนโมบิล นำโดยคุณสุดา นิลวรสกุล กรรมการผู้จัดการ เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อมอบทุนการศึกษา…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “คุณค่าเปลี่ยน คนแปร: คุณค่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “คุณค่าเปลี่ยน คนแปร: คุณค่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย”…

ขอเชิญรับฟังบันทึกการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากประวัติศาสตร์สู่จอภาพยนตร์: การเมืองและการละครในแมนสรวงจากมุมมองการเขียนบทและการแปล”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังบันทึกการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากประวัติศาสตร์สู่จอภาพยนตร์…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 881 วันที่ 28 กันยายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 881 วันที่ 28 กันยายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้…

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 36 เนื่องในโอกาสที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล…

ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านงานประพันธ์ งานวิชาการ และ…

ข่าวแสดงความอาลัย

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่…

หนังสือใหม่

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง วรรณรสวิจารณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง วรรณรสวิจารณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์…

International News

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke เรื่องตลก ภาพยนตร์ผลงานกำกับของยาโรมิล ยิเรช ดัดแปลงจากนวนิยายของมิลาน คุนเดรา

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke [เรื่องตลก] (1969) ภาพยนตร์ผลงานกำกับของยาโรมิล ยิเรช ดัดแปลงจากนวนิยายของมิลาน คุนเดรา…

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญ” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเข้าร่วมประชุมวิพากษ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับเชิญจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “เราเรียนรู้อะไร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมเปอร์เซียและอารยธรรมตะวันออกกลาง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมเปอร์เซียและ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเป็นอาจารย์พิเศษสอน ในรายวิชา 415 302 มรดกทางวัฒนธรรมและความคิดในเอเชีย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอน ในรายวิชา 415 302…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “สัปดาห์วันรพี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แอน แรดคลิฟฟ์และงานเขียนกอทิกสตรีในยุคแรกเริ่ม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แอน แรดคลิฟฟ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine and Culture”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5 /2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากประธานกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT)…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “หลักการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “หลักการจัดการและดูแล…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับเชิญจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์แก่สมาชิกชมรมคอรัสของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์แก่สมาชิกชมรมคอรัสของสำนักงาน…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “การสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “การสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล”…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณในกระแสความท้าทาย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไปเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พืชลาตินอเมริกา…

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “พงศาวดารและ “การสร้าง” ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “พงศาวดารและ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอธิษฐานในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอธิษฐานในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย”…

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการและร่วมการแสดงการอ่านในโอกาสงานแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์ “มัทนะพาธา” ในวาระครบ 100 ปี บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี…

อาจารย์ ดร. ปิยฤดี ไชยพร ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนบรรยายในรายวิชา 3500546 จริยธรรมในศิลปะบำบัด ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1

อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นอาจารย์ผู้สอนบรรยายในรายวิชา 3500546…

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในงาน Français X Opportunites

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์…

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine and Culture”

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น…

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชปาระวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย”…

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์”

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ภาคการศึกษาต้น…

อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริการด้านสาธารณสุขในประเทศสเปน : Experiencias en la atencion primaria de salud”

อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากร…